Nasz sprzęt

- Koparki poj. łyżki 0,4-1,1m3
- Koparko-ładowarka (widły, łyżka, mieszalnik do betonu)
- Zagęszczarki płytowe 50-500kg
- Walce drogowe o wadze 2,5- 10 ton
- Walec ogumiony 8 ton
- Równiarka drogowa
- Rozkładarki mas bitumicznych (w tym układarka do ścieżek rowerowych)
- Recyklery do przerobu zerwanego asfaltu
- Transport 5-24 ton
- Transport niskopodwoziowy

Świadczymy również usługi wynajmu powyższego sprzętu.