RODO

Klauzula Informacyjna

dla kontrahentów

Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX’”

Ryszard Kobierski i Karol Kobierski spółka cywilna  

ul. Gorzowska 36 , 66-500 Strzelce Krajeńskie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO − informujemy, że:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX”

Ryszard Kobierski i Karol Kobierski spółka cywilna   ul. Gorzowska 36 , 66-500 Strzelce Krajeńskie  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwana dalej: "Administratorem".

2.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy , wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze jak również obrony praw lub dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli będzie to konieczne . Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu wyrobów i usług własnych Administratora.

3.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest :

a. w zakresie realizacji umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c RODO,

c. w zakresie obrony praw i dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d. w zakresie prowadzenia marketingu , które to czynności są prawnie uzasadnionym interesem Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.Masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych . Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego obrony praw ustalenia lub dochodzenia roszczeń .

5.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

7.Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze i informatyczne .

8.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w zakresie obowiązków wynikających prawa podatkowego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.